Meer over Jacqueline Santbergen

Jacqueline Santbergen | The Blending Experience

Jacqueline Santbergen is gericht op duurzame ontwikkeling van mensen, organisaties en samenleving.  Als procesbegeleider heeft zij ervaring vooral in de sociale sector als (gecertificeerd) coach, trainer, adviseur, manager, toezichthouder en bestuurder.

 

Ze is op haar best als er een behoefte is aan verandering. Dan kan vanwege strategische redenen zijn, vanwege vastgelopen teams of vanwege individuele behoeften aan groei. Kenmerkend voor Jacqueline is dat ze gelooft in inclusie van diversiteit, de ontwikkeling van talenten en eigen verantwoordelijkheid. Dat is leidend zowel voor haar visie op HRD en Governance als voor haar visie op de dienstverlening van de organisaties in de zorgsector.

Ze weet complexe vraagstukken te doorgronden en te verduidelijken zonder deze te versimpelen. Ze  vertaalt deze naar praktische oplossingen en werkwijzen. Het geven en ontvangen van constructieve feedback is als te doen gebruikelijk voor haar. Waarden als respect, empathie, integriteit, eerlijkheid en moed geven richting aan haar manier van werken. Ze kan een gewenste cultuurverandering aanjagen en stimuleert een cultuur van voortdurende verbetering door de hele organisatie heen.  Zij daagt teamleden uit om hun manier van werken als individu en als teamlid te verbeteren.

 

Jacqueline is een ervaren senior manager in jeugd-  en gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang en justitie. Ze startte haar loopbaan als groepsleidster in Jeugdzorg en gebruikt haar ervaring als uitvoerend hulpverlener voor haar opdrachten als verandermanager, coach en adviseur.

 

Op dit moment is Jacqueline lid van de Raad van Advies zowel bij Stichting Dít Is Goede Zorg als bij Saxion Hogeschool, Academie voor Mens en Arbeid, lid van internationale evaluatiepanels voor programma-accreditaties van hoger onderwijs instellingen bij FIBAA in Duitsland, interimmanager en (team)coach in met name het sociale domein.

The Blending Experience | Change & Performance Management

Meer over Ivo Matser

Ivo Matser is een specialist in het leiden van veranderingen in complexe situaties. Belangrijk voor hem is dat veranderingen leiden tot een verbetering van een duurzame maatschappelijke impact. Veranderingen die hij (mede) heeft geleid zijn zaken als herstructurering, verandering van bedrijfsmodellen, fusies, overnames, herpositionering/(re)branding en het inrichten van marktgerichte organisaties. Ivo doet zijn werk bij organisaties met hoog opgeleide professionals en heeft ervaring in het hoger onderwijs, de zorg en het bedrijfsleven.

 

Ivo is econoom, specialist in organisatieverandering, gecertificeerd Register Marketeer (RM) en gecertificeerd toezichthouder/commissaris (CBM). Hij heeft zijn loopbaan vormgegeven in Nederland, maar ook in Duitsland, de UK, Litouwen, Slovenië en België.

Op dit moment is Ivo CEO van The Academy of Business in Society in Brussel (ABIS-Global), bestuursvoorzitter van het Register Certified Board Member (RCBM), bestuurslid van de Club van Rome EU en Chapter en vice-voorzitter van de raad van toezicht voor accreditaties van FIBAA (Duitsland). Daarnaast is hij toezichthouder bij organisaties in het onderwijs, het sociaal domein en in de kunstsector.

 

Regelmatig hij is spreker op conferenties en is hij gast-eindredacteur bij academische uitgeverijen op gebied van corporate governance.

Ivo-Matser-CEO
Ivo Matser | The Blending Experience | Change & Performance Management

Bevlogen mensen, die putten uit hun krachtbronnen en zelf regie voeren, hebben meer plezier in hun werk, werken effectiever, zijn collegialer en klantvriendelijker.

The Blending Experience
Papenstraat 28
7411 ND Deventer